مرور برچسب

وام مسکن

تعیین نرخ سود وام مسکن بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار

نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. #تعیین#نرخ_سود#وام_مسکن#شورای_پول «درصد سود وام نهضت ملی مسکن را کاهش دهید» بر اساس ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، نرخ سود وام نهضت ملی مسکن، متناسب با

رکورد زنی نرخ سود وام مسکن

سود ۱ میلیاردی وام مسکن ۴۸۰ میلیون تومانی هزینه دریافت وام مسکن ۴۸۰ میلیونی اوراق حق تقدم بانک مسکن به ۱۲۳ میلیون تومان و کل سود آن در بازپرداخت ۱۲ ساله به حدود یک میلیارد تومان افزایش یافته است. در واقع خروجی وام ۴۸۰ میلیون تومانی

تسهیلات بانکی / وام مسکن برای مجردها 

طبق آخرین قیمت‌ها، مجردهای ساکن تهران برای خرید اوراق مسکن باید بیش از ۷۰ میلیون تومان و مجردهای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر نیز باید بیش از ۴۰ میلیون تومان پرداخت کنند. #وام_مسکن#مجردها#اوراق_تسهیلات_مسکن