مرور برچسب

واقعیت یا خرافه

چشم زخم، واقعیّت یا خرافه!

چشم زخم، از نظر عقلى و علمی امر محالى نیست، کما اینکه خواب مغناطیسى از طریق  نیروى چشم ها است. دانشمندان معتقدند در بعضى از چشم ها نیروى مغناطیسى خاصى نهفته شده که کارائى زیادى دارد و حتى با تمرین و ممارست مى توان آن را پرورش داد. کما