مرور برچسب

هواپیما، ایرباس، بویینگ

می‌توانیم هواپیمایی در کلاس ایرباس و بویینگ بسازیم.

رئیس سازمان هواپیمایی کشور:با دانش و زیرساختی که در کشور وجود دارد حتما می‌توانیم هواپیمایی در کلاس ایرباس و بویینگ بسازیم. ده سال پیش کسی باور نمی‌کرد ایران جزو باشگاه فضایی باشد اما امروز این امر با ماهواره کاملا بومی محقق شده است.