مرور برچسب

هزینه نراشی بی مورد

رئیس دیوان عالی کشور: توجه به رضایت مردم و عدم هزینه تراشی و گره گشایی در کارها

رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر اهمیت توجه به رضایتمندی مردم گفت:برای مردم هزینه تراشی نکنید، اگر کاری از دست شما ساخته است آن را به دیگری محول نکنید، تلاش کنید کار را در همان روز به انجام برسانید و تا می توانید گره از کار و مشکلات مردم