مرور برچسب

نویسنده سیاسی

از غرب شناسی تا شهادت / تاثیر آثار شهید آوینی بر دنیای امروز

مرتضی آوینی، شخصیتی که آثار و اندیشه هایش ماندگار خواهد بود، بنا نهادیم به نوشتن مختصر مقاله‌ای در رابطه با آثار شهید آوینی و تاثیرات آن بر دنیای امروز. عموم مردم با آثار ایشان در طول زندگیشان رو به رو شده اند. کسی نمی تواند مجموعه