مرور برچسب

نهی فاش اسرار دیگران

سوء ظن و بدگمانی منشأ تجسس در زندگی دیگران

گمان بد عاملى است براى جستجوگرى، و جستجوگرى عاملى است براى کشف اسرار و رازهاى نهانى مردم، و اسلام هرگز اجازه نمى ‏دهد که رازهاى خصوصى آنها فاش شود. #نهی#اسلام#از_جستجوگری#در_زندگی#دیگران اسلام مى‏ خواهد مردم در زندگى خصوصى خود از هر