مرور برچسب

نقل از فاضل کفعمی

نماز استغاثه به امام زمان (ع) و حاجت خواهی از محضر ایشان

سيّد علي خان (ره)در «الکلم الطّيب»مي گويد :اين ،استغاثه به امام زمان (ع)،هرجا باشي دو رکعت نماز با حمد و سوره به جاي آور ،آنگاه رو به قبله زير آسمان بايست و بگو : #نماز#استغاثه#ولی_عصر_(عج) نماز استغاثه به امام زمان (ع) «سلام الله