مرور برچسب

نظام مهندسی

رفتار عجیب کاندیدای سازمان نظام مهندسی تهران

🎥 زینب کاظم‌پور، کاندیدای هنجارشکن رد صلاحیت شده انتخابات سازمان نظام مهندسی تهران: من به مجمعی که به خانم مهندسی که روسری‌اش رو سر نمی‌کنه اجازه نمی‌‌دن کاندید بشه، رسمیت نمی‌دم یه بار دیگه رد صلاحیت بشه احتمالا کار به جاهای باریک