مرور برچسب

نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان

بیکاری ۵ هزار فارغ‌التحصیل دکتری

مدیر کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال: در پاییز 1402 نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان 11.4 بوده است. نرخ مشارکت کاردانی در سال 1401 معادل 50 درصد، نرخ بیکاری آن‌ها 10 درصد، نرخ مشارکت کارشناسی حدود 48 درصد و نرخ بیکاری آن 15 درصد، نرخ