مرور برچسب

مکتب اسلامی

ادب و احترام از دیدگاه اسلام

تربيت اسلامي و اخلاق مكتبي همه دستورها و "بايد" و "نبايدهايش""ادب آموزي" است، بنابراین كسي كه پايبند تعاليم دين نباشد از حوزه ادب به وادي بي ادبي پاي نهاده است. يكي از قيمتي ترين سرمايه ها و ميراث هاي حيات آدمي "ادب" است، حتي