مرور برچسب

موسیقی در اسلام

مضرات موسیقی از دیدگاه اسلام

1- گرایش به فساد:غنا و آواز مطرب لهوی، انسان را به سوی فساد اخلاقی می کشاند؛ پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: «غنا نردبان زنا است»؛ یعنی مقدمه آن.- بی غیرتی! امام صادق (علیه السلام) فرمود: اگر در منزلی چهل روز

موسیقی در اسلام

موسیقی تا پیش از گسترش وسایل ارتباط‌جمعی در جامعه نقشی پر‌رنگ نداشت؛ لذا فقه اسلامی در گذشته به موضوع موسیقی و غنا ورود همه‌جانبه­ ای نکردند و تنها به آن به چشم موضوعی که برخی افراد با آن در ارتباط هستند، نگریسته­ اند و لذا درباب آن