مرور برچسب

مهارت زندگی

راههای مقابله با معلولیت‌های دوران سالمندی

معاون توسعه امور پیشگیری بهزیستی استان تهران گفت: برگزاری دوره های مقابله با سالمندی را در پیش گرفته ایم که با افزایش میزان مشارکت های اجتماعی و بالا بردن امید به زندگی می توانیم مانع معلولیت سالمندان شویم.