مرور برچسب

مهارت در چتربازی و تکاوری

شهید آبشناسان فرمانده دفاع مقدس ملقب به «شیر صحرا»

سرلشکر حسن آبشناسان، مانند بسیاری از مردان بزرگ در طول تاریخ، در زمان حیات‌ خویش ناشناخته ماند و پس از شهادتش نیز ابعاد کمی از شخصیت و عظمت روحی او برای افراد جامعه مشخص شد. #شهید#آبشناسان#شیر#صحرا آخر چطور می‌شود که شما ۴۰ کیلومتر