مرور برچسب

مناسک عبادی

خصوصیات سبک زندگی اسلامی و دینی

با توجه به برخی حداقل‌های دینی می‌توان درباره‌ی برخی خصوصیات، ابعاد و اجزاء یک زندگی دینی گمانه‌هایی مطرح ساخت. #شاخصه_های#سبک#زندگی#اسلامی حرکت کلی زندگی زندگی دینی ذیل یک برنامه‌ی کلان سلوکی قرار دارد که بر اساس آن همه‌ی زندگی