مرور برچسب

معضل نظام اقتصادی

سازمان بازرسی کل کشور به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری هشدار داد

بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور در نامه هشداری خطاب به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری تاکید کرد تا بر اساس قانون هرچه سریع‌تر اموال مازاد خود را واگذار کنند. #هشدار#قضائی#مدیران#بانکها#موسسات#مالی#اموال_مازاد