مرور برچسب

معاون وزارت بهداشت

سن امید به زندگی ایرانیان درحال افزایش است

معاون بهداشت وزارت بهداشت: سن امید به زندگی در زنان و مردان ایرانی افزایش یافته است. امید به زندگی در زنان 78.5 در سال 1401 و در آقایان 76.2 درصد بوده است. به دنبال افزایش کدهای ملی هستیم. دکتر حسین فرشیدی - معاون بهداشت وزارت

واکسن HPV به واکسیناسیون کشور وارد می شود

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ورود واکسن HPV برای پیشگیری از ابتلا به سرطان دهانه رحم در زنان ایرانی به برنامه واکسیناسیون کشور خبر داد. #واکسن#HPV#واکسیناسیون#کشور حسین فرشیدی معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: