مرور برچسب

مسمومیتهای دانش آموزان قم

توضیحات وزیر آموزش و پرورش در مورد مسمومیتهای اخیر در قم

وزیر آموزش و پرورش درباره مسمومیتهای اخیر دانش آموزان در استان قم توضیحاتی ارائه کرد. #نوری#توضیح#مسمومیت#دانش-آموزان#قم یوسف نوری در حاشیه پنجاه و نهمین نشست کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور درباره مسمومیت های اخیر دانش آموزان در