مرور برچسب

مسلط به زبان انگلیسی

شهید آبشناسان فرمانده دفاع مقدس ملقب به «شیر صحرا»

سرلشکر حسن آبشناسان، مانند بسیاری از مردان بزرگ در طول تاریخ، در زمان حیات‌ خویش ناشناخته ماند و پس از شهادتش نیز ابعاد کمی از شخصیت و عظمت روحی او برای افراد جامعه مشخص شد. #شهید#آبشناسان#شیر#صحرا آخر چطور می‌شود که شما ۴۰ کیلومتر