مرور برچسب

مسجد النبی

ورود ۲ زن بی‌حجاب به مسجدالنبی و نگرانی مسلمانان از عادی‌ شدن آن

ورود ۲ زن بی‌حجاب به مسجدالنبی (ص) چالش برانگیز شد و بسیاری از مسلمانان از اینکه چنین اقداماتی عادی شود، ابراز نگرانی کردند. #مسجد_النبی#ورود_بی_حجاب ورود ۲ زن بدون حجاب به مسجدالنبی (ص) موجب ناراحتی مسلمانان شد و چالشی در عربستان