مرور برچسب

مستند

مستندات “FBI” درباره «نازنین بنیادی»

🎥 نازنین بنیادی؛ از اجبار برای شستن توالت عمومی در آمریکا تا پرچمداری حمایت از حقوق زنان در ایران!! 🔹مستندات "FBI" درباره «نازنین بنیادی» و تکلیف ویژه‌ای که فرقه "ساینتولوژیست" برای او در نظر گرفت که باید به عنوان "دوست دختر" «تام کروز»