مرور برچسب

مستمری

درخواست سازمان وظیفه عمومی از دولت و مجلس / حقوق سربازان و افزایش آن 

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا خواستار افزایش حقوق سربازان در سال ۱۴۰۲ شد. #سربازان#مستمری_افزایش_فراجا حقوق سربازان و افزایش آن گرچه همواره مورد توجه و به عنوان یکی از دغدغه‌های جدی سربازان مطرح بوده است، اما از حدود سه سال پیش بود