مرور برچسب

مستضعفان

حکومت امام زمان پایان ظلم و آغاز صلح

پایان ظلم در حکومت امام جهان یکی از ویژگی های بارز امام خمینی (رحمة الله علیه) استکبارستیزی و حمایت از مستضعفان جهان بود و هدف ایشان، حمایت از مستضعفان و مبارزه علیه مستکبران بود. از دیگر ویژگی های اخلاقی آن حضرت