مرور برچسب

مسابقات بین المللی کشتی فرنگی

گرایی به نیمه نهایی رسید

محمدرضا گرایی با پیروزی مقابل حریف تاجیکی خود راهی نیمه نهایی شد. #کشتی #ورزشی #گرایی مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام ابراهیم مصطفی مصر و رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی درحال برگزاری است. در وزن 72 کیلوگرم محمدرضا گرایی در دور اول با