مرور برچسب

مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی

انتصاب سکینه سادات پاد به سمت مسئول «پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی»

رئیس‌جمهور در حکمی «سکینه سادات پاد» را به عنوان مسئول «پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی» منصوب کرد. #سکینه#سادات_پاد#مسئول#حقوق#آزادی_اجتماعی آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در حکمی، نظر به مراتب تعهد، شایستگی و توانمندی «سکینه