مرور برچسب

مسئولان نظام، نمایندگان و سفیران کشورهای اسلامی

مقام رهبری: تامین سعادت بشر در دنیا با گنجینه های بعثت

رهبر انقلاب در دیدار جمعی از مسئولان نظام، نمایندگان و سفیران کشورهای اسلامی فرمودند: بعثت پیامبر(ص) حامل گنجینه‌هایی است که می‌تواند سعادت بشر را در زندگی خودش، در همین زندگی دنیا تا قبل از آخرت تأمین کند. #رهبری#بعثت#گنجینه#بشریت