مرور برچسب

مسؤلین

هشدار جدی شهید بهشتی به مسئولین

شهید بهشتی: پوست‌کنده و صریح می‌گویم؛ انقلاب اسلامی ما با روند و مناسبات اقتصادی موجود در جامعه ما، در معرض خطر و آسیب قطعی‌ست؛ چرا؟برای اینکه در این بُعدش اسلامی نشده است. باید حرکت و اقدامی سریع و قاطع و موثر آغاز کنیم و هرچه زودتر به