مرور برچسب

مرکز راهبری ستادهای ویژه توسعه

انتصابات اخیر در معاونت علمی ریاست‌جمهوری/ جوانان و نخبگان در مدیریت نهاد

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برای تحقق بخشیدن به اهداف خود نیازمند ابزارهای قدرتمندی است که مهم‌ترین آن‌ها بهره‌مندی از نیروهای متخصص و جوان است. #معاونت#علمی#فناوری بیش از 15 سال از تاسیس معاونت علمی و فناوری