مرور برچسب

مرتضوی وزیر کار و تعاون

اعمال افزایش حقوق‌ کارگران و بازنشستگان از اردیبهشت

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پرداخت به بازنشستگان کشوری با اعمال افزایش، طبق قانون مصوب مجلس صورت گرفت. این افزایش در احکام حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اعمال شده است و از اردیبهشت پرداخت خواهد شد.

فرزندان شهدا باید الگوی راهبر و هدایتگر جامعه باشند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: فرزندان شهدا چشم‌های بینای جامعه، راهبر و هدایتگری هستند که باید الگوی جامعه باشند. #مرتضوی#وزیر#کار#تعاون#فرزندان#شهدای#کار#الگوی#جامعه به گزارش خبرگزاری افسران، «سیدصولت مرتضوی» همزمان با روز