مرور برچسب

مراکز نگهداری حیوانات

هیچ یک از باغ وحش‌های کشور در وضعیت عالی قرار ندارند

معاون محیط زیست سازمان محیط زیست: باغ وحشی نداریم که شرایط عالی و امتیاز بالایی کسب کرده باشد. برخی باغ وحش‌ها امتیاز بسیار ضعیفی به دست آوردند. شاخص‌هایی که در آنها ضعیف بودند را شناسایی کردیم تا خودشان را با استانداردها تطبیق دهند.