مرور برچسب

مراکز مشاوره بدون مجوز

فعالیت ۳۷ هزار روانشناس بدون پروانه تخصصی

رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره از فعالیت ۳۷ هزار روانشناس فاقد پروانه تخصصی در کشور خبر داد. #فعالیت#روانشناسان#بدون#پروانه به گزارش افسران، علی فتحی آشتیانی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در خصوص تعرفه‌های مشاوره اظهار