مرور برچسب

مراکز فنی و حرفه ای

اجرای طرح مهارت‌آموزی مشاغل خانگی و هنری برای بانوان خانه‌دار

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان و خانواده گفت: در نظر داریم در یکی از استانهای کشور طرح پایلوت «مهارت‌آموزی مشاغل خانگی و هنری برای بانوان خانه‌دار» را با انعقاد تفاهم‌نامه با دانشگاه ها و مراکز فنی و حرفه ای، اجرا کنیم