مرور برچسب

مراکز توانبخشی

حق پرستاری و یارانه مراکز غیر دولتی ۴۰ درصد افزایش یافت

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از افزایش ۴۰ درصدی تعرفه های حق پرستاری و کمک هزینه ارائه خدمات توانبخشی در مراکز غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور در سال جاری خبر داد. #افزایش#حق_پرستاری#یارانه#مراکز_غیر_دولتی به گزارش