مرور برچسب

مراقبه و محاسبه نفس

اهم آموزه های امام کاظم (ع) در سبک زندگی اسلامی

سید بن طاووس مى نویسد: «گروه زیادى از یاران و شیعیان خاص امام كاظم علیه السلام و رجال خاندان هاشمى در محضر آن حضرت گرد مى آمدند و سخنان و پاسخ هاى آن حضرت به پرسش هاى حاضران را، یادداشت مى كردند و هر حكمى را كه در مورد هر حادثه اى صادر مى