مرور برچسب

مراقبت های روان

فقر و شرایط نامطلوب سر منشاء ابتلا به اختلالات‌روانی

رئیس مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: افراد در معرض شرایط نامطلوب فقر، خشونت، ناتوانی و نابرابری، بیشتر در معرض خطر ابتلا به اختلالات‌روان هستند. #فقر#عامل#اختلال#روانی خبرگزاری افسران: از دانشگاه علوم پزشکی ایران، حمید