مرور برچسب

مراقبت از تهدیدها

نگاه سرگرم مآبانه به فضای رسانه‌ای /ندیدن تاثیرات تربیتی فضای مجازی

ایسنا/خراسان جنوبی یک کارشناس کودک و فضای مجازی در خراسان جنوبی با بیان اینکه والدین نباید کودکان خود را در فضای مجازی تنها بگذارند، گفت: بدترین نوع نگاه به فضای رسانه‌ای نگاه سرگرم مآبانه است که مانع دیدن تأثیرات تربیتی بر فرزندانمان