مرور برچسب

مراقبت از اعمال

روایت داستانی از دشمن شناسی از امام علی (ع)

فایده دشمن #فایده#دشمن •مردی بنام ((جمیل)) سالیان دراز منشی دربار ساسانیان بود. او عصر علی (ع) را درک کرد و در ایّام حکومت آن حضرت سخت فرسوده و پیر شده بود. موقعیکه امیر المومنین (ع) به نهروان آمد و از حال جمیل پرسش فرمود گفتند در