مرور برچسب

مراقبت‌های الکترونیکی

حکم حبس مهدی یراحی تبدیل به مراقبت با پابند الکترونیکی شد

زهرا مینوئی وکیل مهدی یراحی خبر داد: در پی ارسال پرونده موکلم آقای مهدی یراحی به شعبه اجرای احکام، با توجه به بیماری و نیاز به مراقبت‌های پزشکی، حبس یک ساله ایشان تبدیل به مراقبت‌های الکترونیکی (پابند با شعاع حرکتی 1000 متر) شد. این حکم