مرور برچسب

مراجعه به سامانه بیمه سلامت

اعلام رایگان شدن بیمه درمان برای ۲ دهک دیگر جامعه

مدیرکل بیمه‌گری و جذب منابع سازمان بیمه سلامت ایران از رایگان شدن بیمه درمان برای ۲ دهک دیگر جامعه خبر داد. #بیمه#رایگان#5_دهک#جامعه به گزارش افسران، جمشید شایانفر مدیرکل بیمه‌گری و جذب منابع سازمان بیمه سلامت ایران گفت: