مرور برچسب

مذاکره با عربستان

رفتار متناقض اصلاح طلبان در مذاکره با عربستان

در وقتیکه باید نسبت به فاجعه منا و شهادت هزاران مسلمان وصدها ایرانی، تجاوز به نوجوانان در جده، حمله به سفارت ایران در یمن و لبنان توسط عوامل سعودی و.. موضع می‌گرفتید، نگرفتید و ذلیلانه از مذاکره می‌گفتید!حالا که سعودی بعداز سالها شکستش را