مرور برچسب

مذاکره، ایران، آمریکا، آزادی، زندانیان

مذاکرات درباره آزادی آمریکایی‌ها در ایران و بازگرداندن آن‌ها ادامه دارد

مشاور هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا:گزارش‌هایی مبنی بر کاهش سرعت غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران دریافت شده است اما تأیید نمی‌شود، با این وجود هرگونه اقدامی از سوی تهران در این زمینه قابل استقبال است.