مرور برچسب

مذاکرات هسته‌ ای

سکوت احمدی نژاد پیرامون حوادث غزه بدون اهمیت به تبعات زیانبارش

سال ۱۳۸۴، سال پرتنشی در وضعیت بین‌المللی ایران بود. مذاکرات هسته‌ای با فراز و نشیب ادامه داشت، اما روی کار آمدن دولت اول محمود احمدی‌نژاد، موفقیت‌آمیزبودن آن را با سؤالاتی در مجامع جهانی همراه کرده بود. در آستانه تشکیل این دولت، محمد