مرور برچسب

مدیر توسعه کسب‌وکار

شرکت توسعه گردشگری ایران و اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه تفاهم نامه همکاری امضا کردند

شرکت توسعه گردشگری ایران و اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با هدف توسعه گردشگری بین کشورهای ایران و روسیه، معرفی ظرفیت‌های گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی ایران و جذب هرچه بیشتر گردشگران از حوزه اوراسیا به ایران، تفاهم‌نامه همکاری