مرور برچسب

مدیر بیمه سلامت

صندوق بیماری‌های خاص ۱۰۷ بیماری خاص را تحت پوشش دارد/ تکمیل درخواست داروخانه‌ها/ دارویاری

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با بیان اینکه با وجود کمبود منابع، بودجه را به زحمت تامین می‌کنیم تا آب باریکه هزینه طرح دارویاری بیمه سلامت را پرداخت کنیم، گفت: صراحتا می‌گویم که ما به هیچ وجه تاخیر پرداخت در دارویاری نداریم.