مرور برچسب

مدیریت و تولیت توانبخشی

جای خالی مدیر و متولی واحد در حوزه توانبخشی

رئیس دانشگاه علوم توانبخشی گفت:در حوزه توانبخشی مدیریت و تولیت مشخصی در این سال‌ها نداشته‌ایم. توانبخشی متولیانی نظیر بهزیستی و هلال احمر و بنیاد شهید داشته اما متولی واحد نداشته است. #حسینی#اعلام#نبود#متولی#مشخص#توانبخشی خبرگزاری