مرور برچسب

مدیریت و تدبیر امام،قاطعیت و عقلانیت،پیشبرد امورکار تشکیلاتی،تامل عرفانی و اخلاقی

درنگی در ابعاد مختلف اندیشه امام خمینی(ره) / مدیریت و رهبری استراتژیک

یکی از شخصیت های منحصر به فرد انقلابی که صحبت کردن در خصوص ایشان و قلم زدن و پرداختن به شیوه و سبک زندگی وی کاری بس مشکل و طاقت‌فرساست، شخصیت برجسته تاریخ انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) است. عالم فرزانه ای که برای پی بردن به عظمت