مرور برچسب

مدیریت میادین میوه

الزام گزارش ریزبرنامه های سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار در شورا

عضو شورای شهر تهران گفت:باید ریز برنامه‌های سازمان بهشت زهرا و سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار در شورا گزارش داده شود. #امانی#عضو#شورا#ریز_برنامه#میادین_میوه#بهشت_زهرا ناصر امانی در یکصد و سی و چهارمین جلسه شورای شهر تهران و در