مرور برچسب

مدیریت منابع آب

آخرین وضعیت دریاچه ارومیه/تکذیب خبر مرگ دریاچه

معاون محیط زیست دریایی حفاظت محیط زیست گفت: تبخیر در این تابستان بسیار شدید است و ممکن است شرایط دریاچه ارومیه تا پاییز از این هم بدتر شود اما از اواسط پاییز بارندگی‌ها مجدداً آغاز می‌شود و در نتیجه دریاچه خشک نخواهد شد.