مرور برچسب

مدیریت لحظه ای کشور

آمارهای نادرست ازدواج و طلاق در ذهن جوانان، سد فرزندآوری می شود

یک جمعیت‌شناس گفت: اثری که آمارهای نادرست ازدواج و طلاق بر ذهن جوانان و خانواده ها می گذارد این است که به صورت مداوم در زندگی خود ترمز می زنند و مانع ازدواج کردن یا فرزند دار شدن خانواده‌ها می‌شوند. #واکاوی#مسائل#جمعیتی#کشور به گزارش