مرور برچسب

مدرن کردن تجهیزات

آموزش و پیشگیری ماموریت سال آینده هلال احمر

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر از برنامه‌ریزی برای تحقق کاهش تلفات و خسارات حوادث گفت. #سلیمانی#دبیر_کل#هلال_احمر#پیشگیری#آموزش#هدف#سال_آینده بهمن 1400بود که «یعقوب سلیمانی» به‌عنوان دبیرکل جمعیت هلال‌احمر، کار خود را در بزرگ‌ترین نهاد