مرور برچسب

مخاطره احتمالی ویژه نوروز

آمادگی سازمان مدیریت بحران درپاسخگویی به مخاطرات احتمالی نوروز۱۴۰۲

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با توجه به احتمال افزایش سفرها در ایام تعطیلات نوروز و در راستای آمادگی و پاسخگویی موثر کلیه دستگاه های اجرایی ، عملیاتی ، امدادی و خدماتی در حوزه ی مدیریت بحران و با تاکید برهوشیاری کامل مدیران کل مدیریت بحران…